Intro 1/6

Waarom zien zonder bril?

Natuurlijk Zien gaat over ogen, over zicht. Het gaat over hoe je zicht in stand houdt en je ogen gezond. Zodat je een bril kan voorkomen en er zelfs vanaf kan komen.

Daar zal ik je alles over vertellen.

Maar:

Waarom is dat zo belangrijk?

Het gaat niet alleen over ogen. Het gaat ook over hoe je in het leven staat en hoe je de wereld om je heen ervaart.

We staan midden in de wereld en kunnen de informatie die we daaruit binnen krijgen verwerken. We zijn in staat tot emoties, kunnen blij worden, verdrietig zijn. Denken, redeneren, relativeren, etc.

Echt genieten van die wereld gaat 10x beter, als we dat onbelemmerd kunnen doen. Vrij van hulpmiddelen, met je eigen lijf, als dat kan doen waar het voor gemaakt is.

Een van de grootste kado's die we van moeder natuur hebben gekregen is ons zicht. Daarmee onderscheiden we kleuren, contrasten, diepte, afstand, verhoudingen.

90% van alle prikkels die we van buitenaf ontvangen komen binnen via onze ogen. De samenwerking tussen onze ogen, onze hersenen en ons gevoel is wonderbaarlijk mooi.

Onze ogen zijn perfect

Gemaakt voor ons lichaam, ons leven.

Zicht is zó belangrijk, dat op het moment dat dat zicht ons maar enigszins in de steek laat we lichtelijk in paniek raken. Want op dat moment beseffen we hoezeer we afhankelijk zijn van goed zicht!

Alles wat je nodig hebt, om van dit leven te genieten, heb je meegekregen; je lijf, je brein, je zintuigen.

Hoe onnatuurlijk is het als we hulpmiddelen nodig hebben om die zintuigen te gebruiken? Dat we moeten ruiken, proeven, voelen, horen en zien met een hulpmiddel. Maar voor ons zicht vinden we dat heel normaal.

Een barrière tussen jou en de wereld

Tegelijkertijd is een bril, of lenzen en barrière tussen ons en die wereld. Waardoor we er niet meer zo midden in staan. Alsof je door een raam naar buiten kijkt.

Niemand kiest daarvoor. Vraag het maar aan iedereen die een bril of lenzen draagt. Als ze de kans hadden gehad, hadden ze die allemaal liever niet nodig gehad.

Toch gebruikt de overgrote meerderheid een hulpmiddel. Blijkbaar zijn we er - onterecht - van overtuigd dat het niet anders kan.

En dat is raar.

Het is niet alleen raar, het is ook slecht voor de gezondheid van je ogen.

Klik even door, dan laat ik je zien waarom, en waarom Natuurlijk Zien zo belangrijk is.

Intro