Intro 3/6

Wat is Natuurlijk zien precies?

Natuurlijk Zien is een methode die je gewoontes aanleert die je zicht bevorderen en gewoontes afleert die goed zien in de weg staan. Daardoor behoudt je je zicht, kan je het zelfs beteren, en verklein je de kans dat je in de toekomst te maken krijgt met nare oogziektes.

De Amerikaanse oogarts dr. W.H. Bates heeft in het begin van de vorige eeuw ontdekt dat mensen die perfect zien anders doen dan mensen die slecht zien. Ze gebruiken hun ogen, lichaam én geest op een andere manier.

Dr. William H. Bates

Toen hij mensen met slecht zicht aanleerde die op dezelfde manier te gebruiken, ging hun zicht vooruit. Om mensen terug te laten gaan naar deze natuurlijke zie-gewoontes, ontwikkelde hij zijn Bates-methode.

Hoe ga je slechter zien?

Natuurlijk Zien gaat er dus vanuit dat de manier waarop we onze ogen gebruiken bepaalt hoe goed we zien.

Daarbij gaat het niet alleen om de ogen. Die werken namelijk nauw samen met de hersenen. De ogen focussen en ontvangen de lichtstralen, maar de hersenen besturen de ogen en verwerken de ontvangen informatie.

Van goed naar slecht zicht

Van goed zicht naar slecht zicht

Je zicht gaat achteruit door slechte, gespannen zie-gewoontes.

Slechte, gespannen zie-gewoontes zijn bijvoorbeeld staren en verstarren.

Ik vertel je daar in Hoe het werkt meer over, maar neem van me aan dat dat echt het slechtste is wat je kan doen voor je ogen.

Een andere ongewenste gewoonte is het inspannen om iets beter te zien.

Het klinkt wel logisch: je ziet iets niet helemaal goed en dus ga je turen en knijpen om het beter te zien. Maar daardoor laat je je ogen iets doen waar ze erg vermoeid van raken: je zet ze stil!

Sommige mensen hebben het idee dat ze alles ineens even scherp moeten zien.

Daardoor verspreiden ze hun blik en proberen het hele beeld in een keer te 'grijpen'. Omdat je oog gemaakt is om maar een klein gedeelte scherp te zien - in het midden van je zicht - maak je daardoor alles juist minder scherp.

Van slecht zicht naar goed zicht

Bates ontdekte dat er een aantal gewoontes zijn die mensen met goed zicht van nature hebben en toepassen en mensen met verminderd zicht niet meer of veel minder.

Deze gewoontes zijn:

Ontspannen

Je ogen en zicht werken het best als ze op geen enkele manier gehinderd worden door welke inspanning dan ook.

Verspringen

Mensen die natuurlijk zien, laten hun blik voortdurend door de wereld om hen heen glijden. Of ze nu in de verte kijken, een boek lezen, of een gesprek voeren; hun ogen staan nooit stil. Een bril belemmert deze gewoonte in hoge mate.

Ademen

Onze ogen hebben behoefte aan grote hoeveelheden zuurstof. Door de enorme concentratie van cellen gebruikt het netvlies relatief gezien de meeste zuurstof van het hele lichaam. Zelfs vier keer zoveel als de hartspier! Optimaal ademen heeft een gunstig effect op je zicht.

Knipperen

Knipperen is goed voor de bewegelijkheid van het oog. Het voorkomt vermoeidheid van de ogen. Regelmatig knipperen verbetert het zicht. Bovendien voelen je ogen veel prettiger aan.

Natuurlijk Zien leert je de goede zie-gewoontes aan, en de foute af.

Dat doet het vooral door je te laten ervaren wat het effect is van de juiste en onjuiste zie-gewoontes.

Oog-oefeningen?

Daarnaast oefen je de goede-gewoontes door een aantal ondersteunende oefeningen of technieken. Soms staan ze op zich, soms pas je ze toe in je dagelijks leven.

Ze hebben altijd tot doel om je de goede zie-gewoontes eigen te maken. Want die moet je altijd toepassen wil je je zicht verbeteren.

Verwar deze technieken dus niet met de oog-oefeningen, de ogengymnastiek of oog-yoga die je hier en daar tegenkomt. Deze oogoefeningen helpen hooguit tijdelijk, maar zullen je zicht niet verbeteren.

Goede zie-gewoontes verbeteren je zicht, oogoefeningen niet

Misschien vraag je je nu af of het voor jou zin heeft om met Natuurlijk Zien aan de gang te gaan. En wat je ermee kan bereiken.

Mooi: daar wilde ik het net over hebben.

Dus op naar:

Intro