Blog 15/37

Waarom is de Batesmethode zo onbekend?

Hoe komt het dat dit alternatief voor brillen en oogoperaties zo onbekend is?

Waarschijnlijk omdat brillen, contactlenzen of oogoperaties dé oplossing schijnen te zijn voor wazig zicht.

Als we wazig gaan zien, is het gemakkelijk om een bril te kopen en op te zetten. Iedereen doet dat, dus zal het wel goed zijn. En het werkt: je ziet weer scherp.

Maar een bril verwijdert alleen het gevolg van de kwaal. Niet de onderliggende oorzaak.

En helaas kunnen ze de kwaal steeds erger maken, zodat je in een vicieuze cirkel komt van slechter zicht en sterkere brillen.

Lees meer over hoe een bril je zicht kan verslechteren.

Het behandelen van de oorzaak kost meer tijd en geduld. Op de lange duur is dat echter de enige juiste oplossing.

De traditionele geneeskunde zoekt niet naar alternatieven

Net zoals vele andere natuurlijke geneeswijzen, is de methode van Dr. Bates verkeerd begrepen, belachelijk gemaakt, aangevallen en onderdrukt, al bijna 100 jaar lang.

Dit gebeurt door personen en organisaties die zich vaak niet echt verdiept hebben in de methode.

Of omdat ze er een onvolkomenheid in vinden en de methode meteen in z'n geheel van tafel vegen. Het kind met het badwater weggooien noemt men dat.

Blijkbaar is het voor traditioneel opgeleide oogartsen en opticiens lastig om zich open te stellen voor iets wat zo totaal tegen hun aangeleerde theorie indruist.

Vlak ook de financieel belangen niet uit.

Toch, als er ook maar één persoon het zicht op de natuurlijke manier kan verbeteren - en inmiddels hebben al honderdduizenden mensen, waaronder ik zelf en mijn familieleden, dat gedaan – wordt het hoog tijd dat men Bates bevindingen serieus gaat nemen.

De verklaring van het Vision Institute

In het (door oogartsen geschreven) boek “Improve your Vision without Glasses or Contact lenses” uit 1996 wordt de volgende verklaring gegeven:

Feit is dat vele belangrijke bevindingen consequent genegeerd worden door traditionele oogartsen wiens enig belang eruit lijkt te bestaan dat de huidige status quo gehandhaafd blijft.

Feit is ook dat geen enkel wetenschappelijk onderzoek de veiligheid en effectiviteit van corrigerende lenzen heeft aangetoond.

Met andere woorden: de traditionele methode om brillen voor te schrijven is een ongeteste en onbewezen methode.

Veel van de traditionele oogheelkunde is gebaseerd op een aantal onbewezen veronderstellingen en aannames, en vele daarvan zijn fout.

Het probleem is dat het voorschrijven van corrigerende lenzen zó lucratief is, dat de meeste oogartsen er geen behoefte aan hebben om de huidige situatie te veranderen

Missie

Hoe dan ook, het is hoog tijd dat deze vraag steeds minder gesteld gaat worden omdat steeds meer mensen op de hoogte zijn van dit natuurlijke alternatief voor brillen.

Het is de missie van de Natuurlijk Zien om de Batesmethode bekend te maken en te verspreiden. Vandaar ook deze uitvoerige website met uitgebreide informatie die meestal niet gratis verstrekt wordt.

Ik hoop van harte dat je er volop gebruikt van maakt. Op één voorwaarde:

Hoort, zegt het voort!

dr. Bates FAQ

Vorige Post Volgende Post

Blog